A Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott:

Kapacitásbővítés a MÉK Kft-nél.”

(8100 Várpalota, Fehérvári u. 47. HRSZ:3364)

című
GINOP-1.2.8-20-2020-01934 jelű pályázat
a
Támogató
döntése alapján,
15.767.382,- Ft
összegű támogatást nyert el!

  Támogatás mértéke: 70%

     Projekt tényleges befejezése: 2021.06.14.

 

Projekt bemutatása: A MÉK Kft. közel 16 millió forint összegű visszatérítendő támogatást nyert el a „Kapacitásbővítés a MÉK Kft-nél.” című – Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások számára kiírt pályázat keretében. A 15.767.382,- forintos összköltségvetésű beruházásból eszközbeszerzést valósítottunk meg.

 

A projektet 2020.10.10-én indított szállítási megállapodás megkötésével megkezdtük.

 

Pályázatunkat a felhívásban szereplő, technológiai korszerűsítést eredményező tereprendezési feladatok levégzésére szolgáló új eszközök beszerzésével valósítottuk meg. A megvalósuló projekt az alkalmazott technológia, módszer állapotában a hatékonyság tekintetében okozott változást. A projekt megvalósításával vállaltuk a technológiai fejlesztés megvalósításán keresztül a munkahelyek megtartását. A projekt megvalósításával a koronavírus okozta gazdasági válság hatását kívántuk tompítani, jövedelmezőségünk és eredményességünk javítását terveztük elérni. Vállalkozásunk vállalta, hogy a 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszám, 12fő (legalább 90%-ának megfelelő számú munkavállalót foglakoztat a megvalósítási időszak során.

 

Vállalkozásunk a pályázati felhívásban meghatározott tartalmi elemeknek eleget tett. Beszerezte majd üzembe helyezte a pályázatban megjelölt eszközöket. 

 

A projekt keretében beszerzett eszközök üzembehelyezése 2021.06.14-ig bezárólag megtörtént, az eszközök rendeltetésszerű használatba vételére 2021.06.14-én került sor. Ez idő alatt a vállalkozásnak biztosítania kellett az üzemszerű működés műszaki, technikai, hatósági feltételeit.

 

A fejlesztés sikeresen befejeződött, amely teljes mértékben visszaigazolta a tervadatok megvalósíthatóságát. Az üzembe állított új berendezések hatékonysága minőségben is mérhető. Ez a minőség biztosítja cégünk piacképességét, költséghatékony működését és versenyképességét is garantálja.

 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam a Kapacitásbővítés a MÉK Kft-nél. beruházásához nyújtott támogatásának összege: 15.767.382, – Ft

 

http://www.szechenyi2020.hu/